2010 11 09 Informacinis stendas

Lapkričio mėnesio pradžioje Salininkų gyvenvietėje įrengta gatvių kryprodės ir naujas informacinis stendas (lapkričio 9d.).